Засідання СНЦ на тему “Облік та оподаткування суб’єктів господарювання з використанням інформаційно-цифрових технологій”

5 листопада 2018 р. у тренінг-студії ФОА відбулося чергове засідання СНЦ кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності на тему: «Облік діяльності суб’єктів господарювання з використанням інформаційних цифрових технологій», на якому були присутні в. о. завідувача кафедри к. е. н., доцент Починок Н. В., викладачі кафедри та студенти СНЦ.
На засіданні виступили такі студенти із доповідями:
ст. гр. ОПД-41 Николин Лідія із доповіддю на тему: «Криптовалюта, біткоін в обліку» (наук. керівник – к. е. н., доцент Денчук П. Н.)
ст. гр. ОПД-41 Теслюк Михайло із доповіддю на тему: «Розвиток обліку за допомогою хмарних технологій» (наук. керівник – к. е. н., доцент Назарова І. Я.)
ст. гр. ОПД-31 Вдовіна Юліана із доповіддю на тему: «ISpro – нова розробка української бухгалтерії, переваги, особливості роботи, передбачення щодо повного переходу на цю систему»
ст. гр. ОПД-32 Депутат Роман із доповіддю на тему: «Облік суб’єктів господарювання з використанням інформаційної технології «Парус підприємство».

У ході обговорення обраних проблем, в аудиторії панувала жвава дискусія щодо перспектив використання інформаційних технологій під час ведення обліку на підприємстві. Оскільки у ході обговорення існуючих програм для автоматизації обліку студентами активно відстоювалися перспективи впровадження саме досліджуваного ними програмного продукту, то студентам у подальшому було запропоновано сформувати проблемні групи задля дослідження перспектив їх використання у практичній діяльності вітчизняними підприємствами (наприклад: «ISpro», «1С», «Парус: Підприємство»). У даних групах їм запропоновано дослідити переваги та недоліки впровадження цих програм у сучасних умовах господарювання, узагальнити та структурувати зібрану інформацію та презентувати результати проведеної роботи на наступному засіданні СНЦ.
В. о. завідувача кафедри Починок Н. В. подякувала доповідачам за змістовні доповіді, наголосивши, що наукові роботи студентів, що презентуються на засіданнях СНЦ сприяють розширенню наукового кругозору, розвивають аналітичні здібності та навчають виокремлювати необхідну для прийняття ефективних управлінських рішень інформацію у подальшій практичній роботі.

Координатор заходу – доцент Зарудна Наталія Ярославівна.