Навчальні дисципліни, які читає кафедра у 2018-2019 навчальному році

Бухгалтерський облік І
Бухгалтерський облік ІІ
Управлінський облік
Облік і звітність за міжнародними стандартами
Автоматизація облікових процесів
Облік і правове забезпечення в галузях промисловості
Облік в галузях економіки
Облік і правове забезпечення діяльності суб’єктів підприємництва нематеріального виробництва
Тренінг з фаху
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Тренінг зі спеціальності
Автоматизація формування та подання звітності
Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства
Облік, оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності
Обліково-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки підприємства ФОА
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання ЮФ
Технологія обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Бухгалтерський облік
Облік і аудит