Навчальні дисципліни

Дисципліни, що закріплені за професорсько-викладацьким колективом кафедри:

Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Фінансовий облік І
Фінансовий облік ІІ
Управлінський облік
Облік і звітність за міжнародними стандартами
Проектування інформаційних систем і АРМ бухгалтера
Облік в галузях економіки
Облік і правове забезпечення діяльності підприємств малого бізнесу
Облік в галузях промисловості
Тренінг з фаху
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Тренінг зі спеціальності
Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності
Автоматизація формування та подання звітності
Облік та аналіз неплатоспроможності та банкрутства (англ.)
Облікова система країн європейського союзу (англ.)
Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою
Технологія обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Міжпредметний практикум у підприємницькій діяльності
Облік господарських процесів підприємства
Бухгалтерський облік
Облік і аудит
Облік міжнародних операцій
Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької
Облік та нормативно-правове забезпечення в інвестиційній сфері